Nationale Waardering

Nationale Waardering

Jaarlikse Nasionale Assesserings

Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) voer elke jaar die Jaarlikse Nasionale Assesserings (JNA) in Huistaal en Wiskunde uit. Hierdie gestandardiseerde toetse help die DBO om te bevestig dat elke kind in elke skool die gepaste taal en wiskunde vaardighede vir die graad ontwikkel.

Die Slimkoppe Oefentoets boeke vir Graad 1 – 6  kan u kind help om vir hierdie toetse voor te berei. Klik hier om meer uit te vind. 

Waarom voer die Departement hierdie toetse uit?

Die DBO is vasberade om die taal en wiskunde vaardighede van leerders te verbeter, Die JNA sal gebruik word om leerders se vordering te meet en om die vlak van hul prestasie te bepaal. 

Waarvoor sal die JNA gebruik word?

Die JNA word gebruik om te bepaal of ’n kind ekstra hulp nodig het of nie. Onderwysers kan die uitslae gebruik om te bepaal of hul leerders volgens die verwagting presteer. Hulle kan ook die uitslae gebruik om hul lesplanne aan te pas waar nodig. Distriksbeamptes sal die uitslae gebruik om skool verbeteringsplanne te ontwerp en om die geskikte ondersteuning aan skole te bied.  

Wie stel die JNA?  

JNA toetse word deur bevoegde onderwerp deskundiges en onderwysers wat deur die DBO gekies en aangestel is, gestel.

Wie skryf die JNA?

Alle Graad 1-6 en 9 leerders in openbare skole sal die JNA skryf, volgens ’n rooster wat nasionaal gestel word. Graad 3 of Graad 6 leerders, afhangend van die hoogste graad in ’n skool, sal die toets in Onafhanklike Skole wat ’n staat subsidie ontvang, skryf.  

Waaroor sal leerders getoets word?

Die leerders sal oor die taal en geletterdheid vaardighede wat hulle in daardie skooljaar geleer het, getoets word. Kennis en vaardighede wat in vroeër jare ontwikkel is, mag ook geassesseer word, maar die DBO verskaf riglyne oor die werk wat in die toetse gedek moet word.

Sal ouers in kennis gestel word van die JNA uitslae van individuele leerders?

Ouers sal deur die skool van hul kinders se prestasie in kennis gestel word. Die skool sal ’n JNA rapport aan elke ouer stuur, wat hul kind se individuele uitslae sal aandui en sal wys in watter areas die leerder goed presteer het en in watter areas die leerder sal moet verbeter.
Elke skool moet ook ’n vergadering hou om die uitslae aan die ouers te verduidelik en om te verduidelik hoe die skool beplan om uitslae te verbeter.

Hoe kan ouers hul kinders help om vir die JNA voor te berei?

Voorbeelde van die JNA toetse en vorige jare se vraestelle kan by www.education.gov.za of ttp://thutong.doe.gov.za gevind word. Gaan saam met u kind daar deur en bespreek die moontlike antwoorde op die vrae.  

Die Slimkoppe Oefen Toetsboeke vir Graad 1 – 6  kan u kind help om vir hierdie toetse voor te berei. Klik hier om meer uit te vind.