Skole in Suid Afrika

Skole in Suid Afrika

Die inligting hieronder is ’n kort oorsig van ’n paar van die vernaamste soorte skole wat in Suid-Afrika beskikbaar is.

Wat is ’n staatskool?

Schools in South Africa

Staatskole is skole wat deels deur die staat befonds word. Hulle word bestuur deur die skoolhoof, onderwysers en die skool se beheerliggaam wat deur ouers van die skool verkies word. Staatskole onderrig volgens die nasionale kurrikulum wat deur die Nasionale Onderwysdepartement opgestel word. Skoolbywoning begin by Graad 0 (ook bekend as Graad R, die ontvangsjaar), maar verpligte skool-bywoning begin by Graad 1 en loop deur tot by Graad 12 (matriek).

Die onderwysbenadering is een van inklusiewe onderwys en die kurrikulum se doel is om kinders in staat te stel om wat hulle by die skool leer, in ’n plaaslike konteks en op maniere wat vir hulle eie lewens betekenisvol is, toe te pas.
Staatskole in Suid-Afrika verskil grootliks wat betref klasgroottes, skoolfasiliteite en die buitemuurse aktiwiteite wat hulle aanbied. Die gemiddelde klasgrootte is rofweg 30 leerders per een onderwyser.

Wat is ’n onafhanklike (privaat) skool?

’n Onafhanklike (privaat) skool word befonds, besit, bestuur en gefinansier deur mense of organisasies wat nie die staat is nie. Onafhanklike skole in Suid-Afrika sluit van die volgende soorte skole in: gemeenskapskole, godsdienstige skole, internasionale skole, en skole wat ’n alternatiewe benadering tot onderwys bied. Onafhanklike skole moet by ’n provinsiale Onderwysdepartement registreer en aan verskeie regulasies voldoen.
Klasse in privaat skole is kleiner, met ’n gemiddeld van 16 tot 25 leerders per onderwyser. Die fokus is op die individuele kind en die gehalte en hoë standaard van onderwys wat aangebied word.
Sommige privaat skole bied onafhanklike, internasionaal erkende eksamens, dus word kinders wat uit hierdie skole kom, wêreldwyd vir verdere onderwys aanvaar.

Wat is ’n Montessori-skool?

Montessori-onderwys is gebaseer op die Montessori-filosofie wat deur dr. Maria Montessori, Italië se eerste vroulike mediese dokter en ’n pionier in onderwys in die vroeë twintigste eeu, ontwikkel is.
’n Montessori-skool erken ’n kind se kreatiwiteit en behoeftes aan ’n omgewing wat hierdie kreatiwiteit aanmoedig. Musiek, kuns, stories vertel, beweging en drama in die Montessori-program se doel is om die hele kind te ontwikkel, en kinders word verantwoordelikheid vir hul dade en keuses geleer. Hulle leer deur waarneming, en leer en prosesseer teen hul eie tempo deur aktiwiteite te kies wat hulle interesseer.
Klasse word ingedeel in vierjaar-ouderdomsgroepe: Grondslagfase (2–6 jaar en 6–9 jaar), Intermediêre Fase (9–12 jaar), Junior Hoërskool (12–15 jaar) en Hoërskool (15–18 jaar).

Wat is ’n Waldorf-skool?

Waldorf-onderwys is in 1919 ontwikkel deur die Oostenrykse filosoof, Rudolf Steiner. Hy het ’n kurrikulum ontwerp wat fokus op die ontwikkelingsfases in ’n kind se lewe, en wat kinders se kreatiwiteit gebruik en verbeelding aanmoedig.
’n Waldorf-skool bevorder die hele kind en balanseer akademiese vakke met praktiese en artistieke aktiwiteite. Alle vakke word deur middel van drama, musiek, kuns en visuele kunste bekend gestel. Rekenaars en digitale media is slegs deel van die kurrikulum in die hoërskool.
Waldorf-onderwys werk in sewejaarsiklusse van die kind se ontwikkeling. Die benadering in die klas is onderwysergerig, en die klasonderwyser beweeg saam met sy of haar klas deur die primêre skool.

Wat is tuisonderrig?

Tuisonderrig in Suid-Afrika word gedefinieer as “onderwys by die leerder se huis” en ook “onderwys binne die gesin, waar die meeste van die onderrig deur ’n lid van die gesin (ma, pa, grootouers, ouer broer of suster) gedoen word”. Die tuisonderrigstelsel fokus op die individuele kind. Die leeromgewing akkommodeer die kind se individuele sterk en swak punte, moedig hulle aan om onafhanklik en teen hul eie tempo te lees, alles in ’n stimulerende en kreatiewe omgewing. Om jou kind tuis te mag onderrig, moet jy by die hoof van die relevante provinsiale Onderwysdepartement aansoek doen en jou kind registreer. Die lesse wat jy aanbied moet binne die basiese verpligte fases van onderwys val, soos deur die Nasionale Onderwysdepartement uiteengesit. Jy sal ook ’n deurlopende rekord van jou kind se kursuswerk en vordering moet hou.